Dětský festival Tre Cime Dolomity

Dětský festival Obr Haunold

Každý pátek se mohou děti vyřádit na velké louce na hraní obra Haunolda během velkého zábavného programu s různými hosty a napínavými hrami. Skvělou zábavu!

GIANT'S BARANCI KIDS PARTY - coming back summer 2022
This summer our Giant's Baranci Kids Party cannot take place this summer. But we put our heads together and found a great alternative for you. Find out more here!