Dětský festival Tre Cime Dolomity

Dětský festival Obr Haunold

Každý pátek se mohou děti vyřádit na velké louce na hraní obra Haunolda během velkého zábavného programu s různými hosty a napínavými hrami. Skvělou zábavu!

GIANT'S BARANCI KIDS PARTY - coming back summer 2021
This summer our Giant's Baranci Kids Party unfortunately had to be cancelled. But we put our heads together and found a great alternative for you. Find out more here!