Dobbiaco / Toblach

Hotel Stauder***

remove room
remove room
remove room

Sending request...
-wisthaler-com-21-01-dolomitisuperski-hw62372
Enjoying the sunny days - ski season until April 10
Open accommodations